Please wait
Notiek ielāde...

Lūdzu pievienot līdz pat 5 fotogrāfijas, video vai audio failus (max: 30mb), lai palīdzētu izskaidrot problēmas.

Neviena atskaišu okupants

Šis jautājums tiks izvirzīts bez ziņošanas iemītnieku.

*piemēram, novietošanas ierobežojumi vai ierobežotas piekļuves Mikroautobusi

VAI

*Ja Naktsmītnei ir mājdzīvnieki, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju.
*Ja Naktsmītnei ir trauksmes signāli, lūdzu, sniedziet informāciju
*Ja naktsmītnes tuvumā ir pieejami autostāvvietas ierobežojumi, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju